Kontakt

 

Adresa: Rruga e Qelqit, Tiranë, Shqipëri

E-mail: marketing@living.al

Telefon: +355 67 60 29 570